365bet平台规则2018年7月30日栏目排行(截至:2018-7-30)   报表查询
曲线图 柱状图
2018年7月30日365bet平台规则所有栏目访问总量:58,首页访问量:0
排 名 访问量 比例(访问量/日访问总量)
1   政府采购 14 24.14%
2   政府采购 14 24.14%
3   部门动态 8 13.79%
4   部门动态 8 13.79%
5   街道动态 4 6.9%
6   街道动态 4 6.9%
7   法规文件 2 3.45%
8   法规文件 2 3.45%
9   城乡建设 1 1.72%
10   城乡建设 1 1.72%